REFERANSLAR
ELEKTRONİK TIBBİ KAYIT SİSTEMİ MODELİ
AŞAMA
AÇIKLAMA
2009
2010
AŞAMA 7
Hastane, hasta bakımı ile ilgili bilgiyi paylaşmak ve yönetmek için artık kağıt tabelalar kullanmamakta olup, Elektronik Tıbbi Kayıt Sistemi ortamında  farklı veri, belge imajları ve tıbbi imajlara sahiptir. Klinik veri depoları, hasta bakımı ve güvenliğinin kalitesini artırmak için klinik veri şablonlarını analiz etmede kullanılmaktadır.  Klinik bilgi hali hazırda standart elektronik işlemler aracılığıyla hastayı tedavi etmeye, ya da sağlık bilgisi paylaşımına (örn. Veri paylaşım ortamındaki diğer bağlı olmayan hastaneler, ayaktan tedavi klinikleri, subakut ortamlar, işverenler, prim ödeyen kişiler ve hastalar)  yetkili tüm kişilerle paylaşılabilmektedir(örn. CCD).  Hastane, tüm hastane servisleri için özet veri sürekliliğini göstermektedir. (örn. Ayaktan hasta, yatan hasta, ED , sahip olunan ya da yönetilen ayaktan tedavi klinikleri ile).
   
AŞAMA 6
Tüm doktor dokümantasyonu/tabelası(şablonlar) en az bir tane hasta bakım servisinde uygulanır. Klinik karar destek sisteminin üçüncü aşaması varyans ve kompliyans uyarıları şeklinde protokoller ve sonuçları ile ilgili tüm doktor aktiviteleri için rehber oluşturmaktadır. PACS sistemlerinin tamamlayıcılığı doktorlara intranet aracılığıyla tıbbi görüntülerin ulaşmasını sağlamakta ve film görüntülerinin yerini almaktadır.
   
AŞAMA 5
İlaç Yönetim Döngüsü tam olarak uygulanmaktadır. eMAR , barkodlama  ya da   RFID gibi diğer otomatik tanımlama teknolojisi uygulanmakta ve ilaç yönetiminde yerinde hasta güvenlik süreçlerini artırmak için bilgisayarlı hekim istem girişi (CPOE) eczane ile entegre olmaktadır.
   
AŞAMA 4
Herhangi bir doktor tarafından kullanılan Bilgisayarlı Hekim İstem Girişi (CPOE) ilaç protokolleri ile ilgili ikinci seviye klinik karar destek özellikleri aracılığıyla hemşire ve CDR ortamına eklenir. Eğer bir hasta servisi doktorlarla orderları girmek ve önceki aşamaları tamamlamak için CPOE’yi uyguladığında bu aşama tamamlanmış olur.
   
AŞAMA 3
Hemşire/klinik dokümantasyonu(örn. Vital bulgular, akış şemaları) gereklidir; hemşire notları, bakım planı şeması, ve/veya elektronik ilaç yönetim kaydı sistemi(emar) ekstra puanlandırılır, uygulanır ve CDR ile hastanede en az bir serviste entegre edilir.  Klinik karar destek sisteminin ilk aşaması order girişinde hata kontrolü yapmak için uygulanır (örn. Normalde eczanede bulunan ilaç/ilaç, ilaç/yiyecek, ilaç/lab uyumsuzluğunu kontrol etmek için). Sağlık kuruluşunun intraneti aracılığıyla radyoloji departmanının dışında doktorların bazı seviyedeki tıbbi görüntülere görüntü arşivi ve iletişim sistemlerinden (PACS)erişimi sağlanmaktadır.
   
AŞAMA 2
Temel yardımcı klinik sistemleri, klinik data havuzuna  (CDR) doktorların sonuçlara erişimi ve incelemesi için veri göndermektedir. CDR temel tutarsızlık kontrolü için kontrollü tıbbi sözlük ve klinik karar destek/kural motoru(CDS) içermektedir. Doküman görüntüleme sistemlerinden gelen bilgi bu aşamada CDR’a bağlanabilir.  Hastane bu aşamada sağlık verisi paylaşımı yapabilir ve  CDR’da sahip olduğu verileri diğer hasta bakım paydaşlarıyla paylaşabilir.
   
AŞAMA 1
Temel yardımcı klinik sistemler kurulur(örn. Eczane, laboratuar, radyoloji).
   
AŞAMA 0
Organizasyon, önemli yardımcı departman sistemlerini henüz kurmamıştır (örn. Eczane, laboratuar, radyoloji).
   
Kurumsal | Hizmetler | Referanslar | Destek | Erişim
Copyright © 1990-2010, Birim Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş.
 
Birim Bilgi Teknololojileri Ticaret A.Ş.