Sağlıklı Yaşlanmak için Çalışıyoruz!

Avrupa Birliği’nin sağladığı kaynakla; Türkiye, İtalya, İngiltere, Fransa ve Finlandiya’nın içerisinde yer aldıkları “JADE” projesi başlıyor!

3 yıl sürecek “JADE” projesi ile yaş ortalaması gittikçe yükselen toplumlarımızda, kişilerin başkalarına muhtaç kalmaksızın sağlıklı yaşlanmalarına yardım edecek politika ve yöntemlerin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, uluslararası  bir işbirliği ağı kurulacaktır.

Projede yer alacak farklı ülkelerden kurumlar, Ar-Ge yeteneklerini ve kapasitelerini bir araya getirerek yeni ve ulaşılabilir teknolojiler geliştirmek üzere ortak çalışma planları hazırlayacaklardır. Geliştirilecek bu yeni teknolojiler daha aktif bir sosyal hayat sürdürerek sağlıklı yaşlanabilmemizi sağlayacaktır. Yaşlılarımızın mümkün olduğu  kadar bağımsız bir hayat sürdürmeleri  ve yaşamlarına evlerinde güvenle devam edebilmeleri  onların hayatlarını kolaylaştıracak ve sağlık durumları ile ilgili bilgileri izleme merkezlerine ulaştırıp gerekli zamanlarda müdaheleye olanak sağlayacak akıllı teknolojilerin  geliştirilmesine bağlıdır. “JADE” projesi kapsamında bu amaçla geliştirilecek yenilikçi ürünlerin üretim ve tedariğinin oluşturacağı sağlık/bilgi ekonomisi pazarının tespiti için araştırmalar yapılması da hedeflenmiştir. 

Türkiye’den Sabancı Üniversitesi önderliğinde kamu sektörü, araştırma kurumları, hizmet sektörü temsilcileri ve Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş. nin yer aldığı farklı sektörlerden kuruluşlar  bu önemli projede, 5 ülkeden toplam 30’un üzerinde ortak ile beraber çalışacaklardır. Projenin bütçesi 2.6 Milyon Euro  olup bu alanda ihtiyaç duyulan teknolojilerin belirlenip bunları üretebilecek bilgi bölgelerinin oluşturulması için kullanılacaktır.

Projede İstanbul şehri, diğer ülkelerdeki ortaklarımızla beraber, Avrupa Birliği  tarafından “Yaşlı Bakım” teknolojilerinin geliştirilmesi için bilgi bölgesi olarak seçilmiştir. “JADE projesi ortakları”  bu alandaki değerli deneyimleriyle yaşlı bakımında geleceğe yönelik taleplerin belirlenmesinde  ve  geliştirilen teknolojilerin uygulanmasında öncü rol oynayacaktır. İstanbul Bilgi Bölgesinde yer alan KOBI’lerin projeye katılımlarında hazırlık ve başvuru sürecindeki organizasyonunda Avrupa İşletmeler Ağı – İstanbul  önemli destek sağlamıştır.

Kurumsal | Hizmetler | Referanslar | Destek | Erişim
Copyright © 1990-2010, Birim Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş.
 
Birim Bilgi Teknololojileri Ticaret A.Ş.