Birim HBYS Dijital Hastane Uygulamaları

 

Sağlık sektörü, hiç kuşkusuz, bir ülkedeki sosyal refahın ve gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden birisi. Bu sektörün can damarı ise hastaneler. Her gün yüzlerce hasta nın geldiği, çok sayıda hekim ve sağlık görevlisinin çalıştığı, yüz binlerce hasta kaydının bulunduğu hastanelerin bilgi teknolojileri (BT) altyapıları, kritik başarı faktörlerinden birini oluşturuyor. 

Dünyada “Dijital Hastane” kavramının konuşulduğu günümüzde, Birim Bilgi Teknolojileri olarak başarılı örneklere imza atıyoruz. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk olarak dört serviste başarılı bir şekilde hayata geçirdiğimiz Dijital Hastane modelini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

Dijital Hastane altyapısı bir anlamda geleceğin sağlık hizmetlerinin ön gösterimi gibidir. Dijital hastane modelinde kâğıt kullanımı nerdeyse yok denecek kadar azalıyor ve bu sayede tüm hastane hizmetlerinin bilgisayar ortamında yürütülmesi sağlanıyor. Tüm doktor ve hemşireler, her serviste bulunacak olan ve “Taşınabilir Tıbbi Asistan” olarak adlandırdığımız MCA (sağlık için özel amaçlı üretilmiş mobil tablet PC) donanımları kullanıyorlar. Hastaların tüm teşhis ve tedavi bilgileri ve ilgili veriler bu taşınabilir bilgisayarlara kaydedilerek, hastanenin merkezi bilgisayar sistemine aktarılıyor. Hastanın günlük izlenen verilerinin yanı sıra, röntgen, ultrason, tomografi, MR gibi tüm görüntüleme bilgileri de bilgisayar ortamında izlenebiliyor. Doktor, hastasının takibini hiçbir kâğıda ihtiyaç duymadan bilgisayar ortamında yapabiliyor olmanın yanı sıra hastane dışında olduğunda bile internet üzerinden güvenli bir ağ bağlantısı ile tüm verilere ulaşabiliyor.

Kurumsal | Hizmetler | Referanslar | Destek | Erişim
Copyright © 1990-2010, Birim Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş.
 
Birim Bilgi Teknololojileri Ticaret A.Ş.